Elektronisk tjeneste

Advokathuset Harstad tilbyr e-tjeneste.

Den som står overfor juridiske problemstillinger som man ønsker en rask avklaring på kan kontakte oss ved å sende e-post til denne adressen: krokeide@harstadlaw.no

E-posten må inneholde en redegjørelse for problemstillingene og aktuelle dokumenter som kan hjelpe oss ytterligere bør legges ved.

Etter den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er det helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre.
Advokathuset Harstad AS
Besøksadresse:
Bakkegata 1
9405 Harstad

Postadresse:
Postboks 249
9483 Harstad

Telefon: 77 00 13 80
Telefax: 77 00 13 89
Kontakt
Ved ubetjent eller opptatt sentralbord, prøv:

Adv. Kjetil Krokeide
77 00 13 80 eller 92 20 55 28
krokeide@harstadlaw.no

Adv. Tore Mevik
77 00 13 80 eller 90 66 57 84
mevik@harstadlaw.no

Adv. Tine Kristiansen
77 00 13 80 eller 41 40 64 84
kristiansen@harstadlaw.no